Gjerdrum IL

RBU

RBU

 

 

 

 

Det er dessverre en kjensgjerning at stadig flere barn og ungdommer, til tross for mangfoldet av aktivitetstilbud faller utenfor det sosiale nettverket. Dette ønsker Ressursnettverket for Barn og Unge i Gjerdrum å gjøre noe med.

RBU er en uavhengig og ubyråkratisk organisasjon som har som formål å bistå barn/ungdom med behov for hjelp til å delta i det sosiale fellesskapet. Dette er tenkt gjennom økonomisk bistand og personlig fadderskap inn mot eksisterende aktivitetsgrupper innenfor idrett/musikk/fritidsaktivitet osv…

Du kan lese mer om hvordan RBU jobber i den vedlagte brosjyren.


 

 Brådalsgutua 10

2022 Gjerdrum

Epost: dagligleder@gil.no

Tlf. 977 15 115
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift