Gjerdrum IL

Verdiprisen

Verdiprisen

 

GIL har i forbindelse med verdiarbeid i klubben gjennom perioden 2013-2014, vedtatt å dele ut en årlig verdipris. Prisen deles nå ut på GIL konferansen hver vår.

I GIL ønsker vi over tid å opprettholde fokus på «Den store Gule», som er GILs verdidokument og som legger føringer for hvordan vi ønsker at utøvere, foreldre, trenere og ledere skal opptre i idrettslaget.

Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av verdiprisen:

*Prisen skal gå til en person, et lag eller en gruppe som har utvist gode holdninger i tråd med GILs verdigrunnlag og klubbkultur slik det er beskrevet i 'den store gule'.

*Kandidatene skal være engasjert i GIL som utøvere, trenere, tillitsvalgte eller frivillige og må ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats i idrettslaget.

*Kandidaten kan ha gjort noe spesielt over en periode eller gjennom enkeltsaker i øyeblikket. Alle skal dermed ha mulighet til å kunne bli en potensiell kandidat.

*Prisen blir utdelt med bakgrunn i nominasjoner som sendes inn til verdipriskandidat@gil.no

*Alle i GIL kan sende inn forslag til kandidater og gi en kort begrunnelse. Hver gruppeleder har et spesielt ansvar for å følge opp og sørge for at deres gruppe løfter frem kandidater.

*Siste frist for innsending av kandidater er 1. mars.

* De nominerte kandidatene blir offentliggjort på Facebook, Instagram  og GILs hjemmeside hver måned.

*Juryen består av medlemmer fra GILs hovedstyre, som skal fatte et vedtak før årsmøte i mars.

*Prisvinneren offentliggjøres på årsmøte, første gang i 2015, og prisen består av et innrammet diplom.

 

Verdipris vinnere:

  • 2015: Roald Kvarving & Kjell Sand (Banemenn - GIL Fotball)
  • 2016: Knut F. Rud (Ansv. trener HL/JR/SR gruppa i GIL Langrenn)
  • 2017: Helge Svee (Prosjektleder nytt klubbhus GIL Fotball)
  • 2018: Eskil Johansen (sponsoransvarlig GIL Håndball)

 

 Brådalsgutua 10

2022 Gjerdrum

Epost: dagligleder@gil.no

Tlf. 977 15 115
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift