Gjerdrum IL

Økonomihåndbok

Økonomihåndbok

 

GILs økonomihåndbok skal være et hjelpemiddel for å sikre god økonomistyring i Gjerdrum IL. Regnskapsfører, kasserere, gruppeledere, lagledere og andre tillitsvalgte skal kunne finne relevant informasjon i denne håndboka. 

Formålet med økonomihåndboka kan oppsummeres i tre punkter:

  • Gjerdrum IL skal bruke og forvalte Gjerdrum ILs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøtet.
  • Gjerdum IL skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
  • Gjerdrum IL skal ha en forsvarlig økonomistyring

 

 Brådalsgutua 10

2022 Gjerdrum

Epost: dagligleder@gil.no

Tlf. 977 15 115
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift