Invitasjon til Årsmøte i GIL Ski 2018

NB! Årsmøtet er flyttet 1 time og starter kl 20 - ikke kl 19 slik det tidligere er annonsert!

Årsmøte i Gjerdrum IL SKI 2018

Vi inviterer med dette alle medlemmer av Gjerdrum IL Ski til årsmøte i ski-gruppa.

Sted: Heimkunnskapsrommet på Veståsen skole

Tid: Tirsdag 14. mars kl 20.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Informasjon fra Styret
  8. Budsjett 2018
  9. Valg av leder og styremedlemmer

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret.

Sponsor og samarbeidspartner

Støtt oss!

Følg oss på Facebook

Værmelding for Ask, Gjerdrum

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift