Gjerdrum IL

Klubbhåndboka

Klubbhåndboka

Klubbhåndboka beskriver organisasjonen i Gjerdrum IL (GIL), inkludert fordeling av roller og ansvar. I tillegg gir dokumentet en oversikt over samspillet mellom de ulike organisasjonsenhetene og de retningslinjene som gjelder for arbeidet i idrettslaget.

Målet med dokumentet er å samle nødvendig informasjon for medlemmer, tillitsvalgte, trenere og utøvere ett sted.

Den siste oppdateringen av klubbhåndboka er inkluderingen av et årshjul, som viser alle de viktigste aktivitetene og oppgavene i idrettslaget igjennom et kalenderår. Klubbhåndboka er under oppdatering nå i løpet av 1. kvartal 2019 og vil bli publisert i ny versjon innen årsmøtet i mars 2019.


 

 Brådalsgutua 10

2022 Gjerdrum

Epost: dagligleder@gil.no

Tlf. 977 15 115
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift